Projekty Unijne

O projekcie

Stowarzyszenie im. Sue Ryder zaprasza do udziału w projekcie „Kwalifikacje zawodowe – satysfakcja w opiece pielęgniarskiej i położniczej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 1 889 748,18 zł

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy i umiejętności 900 pielęgniarek i położnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016 – 2018 i odbywać się będzie równocześnie w kilku województwach (szczegóły w harmonogramie). Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą już przystąpić do składania formularzy zgłoszeniowych na wybrane przez siebie szkolenia.

 

 

 

stopka


Partnerzy

REKPOLcukiernia sowahelios logomultikino-logoGrocholaHannaArgonexSimsIDEA07TVP  jurapark  restauracja jaskiniowa   ban szubin   barcin