Trwajace projekty

O projekcie DDOM

poziom kolor

Tytuł Projektu: „Stworzenie skoordynowanego systemu pomocy medycznej dla mieszkańców subregionu bydgoskiego poprzez funkcjonowanie DDOM oraz specjalistycznej opieki domowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Beneficjent Projektu: Pallmed sp. z o.o.

Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie im. Sue Ryder i Intermed Sp. Z o.o.


Projekt ma na celu rozwój systemu do instytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi i ciężko chorymi zarówno dorosłymi jak i dziećmi w środowisku lokalnym oraz poprawa dostępu do limitowanych usług/świadczeń zdrowotnych długoterminowych i paliatywnych w wyniku utworzenia 3 DDom oraz miejsc świadczenia domowej opieki medycznej dla 629 osób mieszkających na terenie subregionu bydgoskiego do 30 czerwca 2021 roku. http://domsueryder.org.pl/projekty/ddom/


Zadanie Stowarzyszenia im. Sue Ryder jako Partnera Projektu oprócz usług o charakterze zdrowotnym przewiduje także istotne działania edukacyjne i promocyjne skierowane zarówno do osób niesamodzielnych (779), jak ich opiekunów (400).


Partnerzy

abedikbajecznybelleeffekthannairenajuraparkmercedesmultikinoolimpicPENTEL CMYK logo bezRporzychpwpwslicansoftlysolbetsopursowatobolskitrempaa