Projekty Unijne

O projekcie

 

poziom kolor

Stowarzyszenie im. Sue Ryder zaprasza do udziału w projekcie „Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne” RPKP.09.03.02-04-0048/17. Do 10 marca trwa rekrutacja nowych uczestników do Domu Opieki Dziennej (12 osób) oraz opieki domowej.

 1. Projekt „Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją Zarządzającą, czyli Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 2. Celem projektu jest podtrzymanie sprawności życiowej i społecznej 32 niesamodzielnych mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy poprzez aktywizację i opiekę w domu opieki dziennej (24 osoby) oraz środowisku domowym (8 osób), a także aktywizacja społeczna 16 opiekunów faktycznych do 29.02.2020 r.

  Rekrutacja
 1. Grupę docelową projektu stanowi 32 dorosłych mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Grupę docelową stanowią osoby niesamodzielne dotknięte chorobą otępienną, w tym 24 kobiety i 8 mężczyzn.
 2. Przez osobę niesamodzielną rozumie się, osobę, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Czynności dnia codziennego: kąpanie się, ubieranie się i rozbieranie, korzystanie z toalety, wstawanie z łóżka i przemieszczanie się na fotel, samodzielne jedzenie, kontrolowanie wydalania moczu i stolca.
 3. Uczestnikami projektu będzie:

-    - w okresie 04.05.2018-31.03.2019 r., 12 osób niesamodzielnych cierpiących na choroby otępienne które skorzystają ze wsparcia w ramach Dziennego domu pobytu, 4 osoby które objęte zostaną opieką domową oraz ich 8 opiekunów faktycznych (I nabór),

-     - w okresie 01.04.2019 do 29.02.2020 r., 12 osób niesamodzielnych cierpiących na choroby otępienne które skorzystają ze wsparcia w ramach Dziennego domu pobytu, 4 osoby które objęte zostaną opieką domową oraz ich 8 opiekunów faktycznych (II nabór),

Wśród nich:

 • osoby chore na otępienia – 24 kobiety i 8 mężczyzn,
 • osoby niesamodzielne podlegające wielokrotnemu wykluczeniu społecznemu[1] – 10 osób
 • osoby niepełnosprawne niesamodzielne – 20
 • opiekunowie faktyczni - współmałżonek – 8
 • opiekunowie faktyczni syn/córka osoby chorej – 8

  Wszystkie osoby objęte projektem będą niesamodzielne ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Wymagać będą opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

  Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w dwóch turach. Pierwsza: 22.03.2018 r.- 20.04.2018 r. (I nabór), druga 15.01.2019 – 10.03.2019 r. (nabór II). Podczas każdej tury rekrutacji zrekrutowanych zostanie 12 osób do Domu opieki dziennej, 4 osoby do opieki dziennej oraz 8 opiekunów faktycznych do udziału w warsztatach i doradztwie. W przypadku zwolnienia się miejsc w Domu Dziennego Pobytu, przewiduje się nabór uzupełniający.

  Regulamin projektu do
  POBRANIA
  Regulamin Domu opieki dziennej do POBRANIA
  Formularz zgłoszeniowy osoba niesmodzielna do POBRANIA
  Formularz zgłoszeniowy opiekuna do POBRNIA
 • KLAUZULA RODO (obowiązkowa) do POBRANIA
   
 • ZGODA NA PRZETWARZNIE DANYCH W PROJEKCIE O (OBOWIĄZKOWA) DO POBRANIA
 • Zapraszamy do kontaktu

  Centrum Trzeciego Wieku im. Sue Ryder, ul. Rupniewskiego 11, 85-795 Bydgoszcz, tel. kom. 784 699 597, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


[1]     To osoby wykluczone z powodu więcej niż jednej z przesłanek, w tym obligatoryjnie osoby lub osoby pochodzące z rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy, w tym osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z 27.08.1997 r. o pomocy społecznej.


Partnerzy

abedikbajecznybelleeffekthannairenajuraparkmercedesmultikinoolimpicPENTEL CMYK logo bezRporzychpwpwslicansoftlysolbetsopursowatobolskitrempaa