Sklepy charytatywne Sue Ryder

Zaczynamy rekrutację do Domu Opieki Dziennej

Bogatsi o doświadczenia pierwszej edycji zaczynamy rekrutację do Domu Opieki Dziennej (15 osób) oraz usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (4 osoby). To wyjątkowe miejsce dedykowane jest tylko osobom cierpiącym na choroby otępienne. 5 dni w tygodniu w ramach projektu „Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II” już od maja 15 osób (mieszkańców Bydgoszczy) uzyska wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz różnorodnych form terapii zajęciowej, w tym:

- trening orientacji w rzeczywistości;

- ćwiczenia usprawniające pamięć i inne funkcje poznawcze;

- aktywizacja ruchowa (kinezyterapia) w tym wsparcie fizjoterapeutyczne

- zajęcia relaksacyjne;

- terapia reminiscencyjna;

- wsparcie psychologa;

- wsparcie logopedy;

- trening kognitywny z użyciem technologii komputerowych;

- ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności funkcjonalnych np. orientacja w obowiązkach domowych, higiena osobista;

- choreoterapia

- arteterapia

- gry i zabawy „stolikowe” służące integracji w podgrupach, stymulujące funkcje poznawcze;

- filmoterapia i biblioterapia;

- dogoterapia,;

W Domu Opieki Dziennej zapewniamy transport oraz wyżywienie

22.03.2021

Partnerzy

abedikbajecznybelleeffekthannairenajuraparkmercedesmultikinoolimpicPENTEL CMYK logo bezRporzychpwpwslicansoftlysolbetsopursowatobolskitrempaa