Szkolenia

O nas

Misja

Misja edukacyjna naszego Stowarzyszenia wychodzi z założenia, że nauka powinna być fascynująca i efektywna. Chcemy uczyć praktycznych umiejętności - kształtować nawyki i przekazywać doświadczenie - nie samą wiedzę.

Wizja

Ciągle poszukujemy możliwości rozwoju, podpatrujemy nowe rozwiązania na rynku edukacyjnym, które pozwalają w sposób interesujący i efektywny prowadzić proces edukacyjny, zapewniając rozwój zawodowy naszym klientom.Od 2007 roku Stowarzyszenie im. Sue Ryder prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową. Ofertę edukacyjną kierujemy do lekarzy, pielęgniarek, psychologów, wolontariuszy, kapelanów, pracowników socjalnych, rehabilitantów oraz innych zainteresowanych osób. Przygotowujemy również do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz do sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi w ich środowisku domowym. Przez lata naszej działalności w ramach szkoleń, kursów specjalizacyjnych, specjalistycznych podnieśliśmy kompetencje i kwalifikacje ponad 350 lekarzy, 4340 pielęgniarek i położnych oraz 300 osób z podmiotów komercyjnych.

Prowadzimy szkolenia obejmujące wszystkie formy kształcenia pielęgniarek i położnych. Tym samym realizujemy podstawową zasadę dydaktyki medycznej, czyli zasadę ustawicznego kształcenia.

Posiadamy szeroką ofertę szkoleń dla kadry medycznej, której programy są zatwierdzone przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Naszym organem rejestrowym jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Ceny naszych szkoleń są kształtowane na poziomie możliwości finansowych osób uczestniczących w naszych kursach. Dbamy o wysoki poziom merytoryczny. W tym celu opracowaliśmy wewnętrzny system jakości kształcenia, który pozwala nam na eliminowanie wszelkich niedociągnięć w organizowaniu i przebiegu szkoleń, a głównym celem jest osiągnięcie jak najwyższego zadowolenia przez osoby kończące kursy jak również ich pracodawców.

Na swoim koncie mamy szereg zrealizowanych szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków Ministerstwa Zdrowia. Prowadzimy nabór na blisko 40 dziedzin pielęgniarstwa, a naszym głównym atutem jest bogato doświadczona kadra dydaktyczna.

Zajęcia stażowe realizowane będą w Szpitalach Uniwersyteckich oraz w instytucjach ochrony zdrowia spełniających określone kryteria jakości kształcenia.

Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z regulaminem. Na wniosek zainteresowanych istnieje możliwość rozłożenia na raty opłat za uczestnictwo w kursach.

Stowarzyszenie im. Sue Ryder oddaje do Państwa dyspozycji dwie sale konferencyjne na 30 i 60 osób, wyposażone w nowoczesny sprzęt techniczny i audiowizualny, przystosowane do organizowania wszelkiego rodzaju konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań promocyjnych i biznesowych.
Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach i kursach.


Partnerzy

abedikbajecznybelleeffekthannairenajuraparkmercedesmultikinoolimpicPENTEL CMYK logo bezRporzychpwpwslicansoftlysolbetsopursowatobolskitrempaa