Szkolenia

Oferty szkoleń

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

 „Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.67  ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z póź. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie. W celu dopuszczenia do udziału w szkoleniu specjalizacyjnym pielęgniarka/pielęgniarz musi wykazać się udokumentowanym min. 2-letnim stażem pracy w zawodzie pielęgniarki oraz aktualnym prawem wykonywania zawodu. Czas realizacji kształcenia od 15 - 20 mc-y.”

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo chirurgiczne"

   Sprawdź informacje dotyczące naboru.

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo geriatrycznego” dla pielęgniarek

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo ginekologiczno położnicze” dla położnych

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek

   Sprawdź informacje dotyczące naboru.

   

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo onkologiczne” dla pielęgniarek

   Sprawdź informacje dotyczące naboru.

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” dla pielęgniarek

   Sprawdź informacje dotyczące naboru.

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” dla pielęgniarek

   Sprawdź informacje dotyczące naboru.

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo pediatryczne” dla pielęgniarek

   Sprawdź informacje dotyczące naboru.

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo psychiatryczne” dla pielęgniarek

   Sprawdź informacje dotyczące naboru.

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo ratunkowe” dla pielęgniarek

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek

   Sprawdź informacje dotyczące naboru.

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne” dla położnych

   Sprawdź informacje dotyczące naboru.

 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących” dla pielęgniarek

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

Kursy dla lekarzy

Kursy dla lekarzy organizowane od wielu lat we współpracy z Pallmed Sp. z o.o. prowadzącym Dom Sue Ryder w Bydgoszczy prowadzone są zgodnie z programem specjalizacji w różnych dziedzinach medycyny. Ośrodek wpisany jest do wykazu jednostek akredytowanych przez Ministra Zdrowia.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzowi przysługują punkty edukacyjne w zależności od liczby godzin przewidzianych w programie ramowych danego szkolenia.

Każde szkolenie wpisane jest do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Bydgoszczy.

 • Kurs doskonalący w dziedzinie "Psychogeriatrii" dla lekarzy

   Sprawdź szczegóły dotyczące kursu

 • Kurs doskonalący w zakresie „Medycyny paliatywnej i długoterminowej” dla lekarzy

  Sprawdź szczegóły dotyczące kursu

 • Szkolenie w zakresie „Żywienia dojelitowego w warunkach domowych”

   Sprawdź szczegóły dotyczące kursu

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych

„Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.10c ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. . W celu dopuszczenia do udziału w kursie kwalifikacyjnym pielęgniarka/pielęgniarz musi wykazać się udokumentowanym min. 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie pielęgniarki oraz aktualnym prawem wykonywania zawodu. Czas realizacji kształcenia od 3 - 6 mc-y.”

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PIELEGNIARSTWA RODZINNEGO dla POŁOŻNYCH

  Rozpoczęliśmy nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa Rodzinnego” dla położnych.

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

  Aktualnie prowadzimy nabór na "Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących" dla pielęgniarek 

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa neurologicznego” dla pielęgniarek

   Rozpoczął się nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatryczne dla pielęgniarek.

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek

   Rozpoczął się nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestoziologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii” dla położnych

   Rozpoczął się nabór na Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestoziologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii” dla położnych

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo geriatryczne” dla pielęgniarek

   Rozpoczął się nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatryczne dla pielęgniarek.

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek

   Rozpoczął się nabór na Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek

   Rozpoczął się nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek.

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo operacyjne” dla położnych

   Rozpoczął się nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych.

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” dla pielęgniarek

   Rozpoczął się nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek.

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” dla pielęgniarek

  Rozpoczął się nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo psychiatryczne” dla pielęgniarek

  Rozpoczął się nabór na "Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego" dla pielęgniarek.

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo ratunkowe” dla pielęgniarek

   Rozpoczął się nabór na Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek.

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek

   Rozpoczął się nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo transplatacyjne" dla pielęgniarek

   Rozpoczął się nabór na Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo transplatacyjne" dla pielęgniarek.

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.10c ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.”

 • Kurs specjalistycznego „Leczenia ran” dla pielęgniarek

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistycznego „Leczenia ran” dla położnych

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistycznego „Pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie” dla pielęgniarek

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistyczny „Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową" dla pielęgniarek

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” dla pielęgniarek i położnych

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistyczny „Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej" dla pielęgniarek

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistyczny „Rehabilitacja osób z przelekłymi zaburzeniami psychicznymi” dla pielęgniarek

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistyczny „resuscytacja krążeniowo-oddechowa"

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistyczny „resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka" dla pielęgniarek i położnych.

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne" dla pielęgniarekienia ochronne" dla położnych

  Sprawdź informacje dotyczące naboru.

 • Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne" dla położnych

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistyczny „Terapia bólu ostrego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistyczny „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistyczny „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe" dla pielęgniarek

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • Kurs specjalistyczny „Żywienie enteralne i parenteralne” dla pielęgniarek

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

 • „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

  Sprawdź informacje dotyczące naboru

Kursy dokształcające dla pielęgniarek i położnych


 • Kurs dokształcający „Porty naczyniowe” dla Pielęgniarek i Położnyc

  Serdecznie zapraszamy do działu w Kursie dokształcającym "Porty naczyniowe" dla Pielęgniarek i Położnych realizowanym przez Stowarzyszenie im. Sue Ryder.

 


Formularz zgłoszeniowy


Partnerzy

abedikbajecznybelleeffekthannairenajuraparkmercedesmultikinoolimpicPENTEL CMYK logo bezRporzychpwpwslicansoftlysolbetsopursowatobolskitrempaa