Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PIELEGNIARSTWA RODZINNEGO dla POŁOŻNYCH

Rozpoczęliśmy nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa Rodzinnego” dla położnych.


Termin
aktualny termin realizacji dostępny jest w SMK


Charakterystyka
Ogłaszamy nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo Rodzinne” dla położnych.

Osoby zgłaszające się na kurs zobowiązane przed rozpoczęciem szkolenia przedłożyć organizatorowi komplet dokumentów:
- wypełnioną kartę zgłoszeniową
- kserokopię prawa wykonywania zawodu
- kserokopię dyplomu ukończenia szkoły
- zaświadczenie o min. 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego "Resuscutacja krążeniowo-oddechowa"

- zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego "Resuscutacja krążeniowo-oddechowa noworodka"
- wniosek dopuszczający do kursu

(terminy rozpoczęcia kursu uzależnione są od napływania zgłoszeń i ogłaszane na bieżąco na naszej stronie)


Opłata za kurs
Cena kursu zależy od ilości uczestników i jest kalkulowana dla każdej edycji kursu osobno.


Miejsce zajęć
Centrum Naukowo-Edukacyjne im. Sue Ryder ul. Powstańców 6 86-050 Solec Kujawski


Partnerzy

abedikbajecznybelleeffekthannairenajuraparkmercedesmultikinoolimpicPENTEL CMYK logo bezRporzychpwpwslicansoftlysolbetsopursowatobolskitrempaa