Sieć naukowa

Komitet doradczy

KOMITET DORADCZY

Przewodniczący

Prof. dr hab. med. Krystyna de Walden – Gałuszko
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Prof. dr hab. med. Jan Dobrogowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek
Klinika Opieki Paliatywnej i Leczenia Bólu, Katedra Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w KrakowieCzłonkowie

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki – Katedra Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. med. Monika Lichodziejewska – Niemierko – Zakład Medycyny Paliatywnej, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Prof. dr hab. Barbara Przewłocka – Zakład Farmakologii Bólu, Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk w Krakowie

Prof. dr hab. Joanna Mika – Zakład Farmakologii Bólu, Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk w Krakowie

Prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska – Tobis – Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. med. Aleksandra Kładna – Zakład Etyki Lekarskiej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prof. dr hab. med. Janusz Ziółkowski – Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Prof. dr hab. med. Tomasz Szydełko – Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej, Uniwersytet im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz – Zakład Badań nad Jakością Życia, Katedra Psychologii, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Dr hab. med. Leszek Gottwald – Zakład Radioterapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr med. Rita Hansdorfer – Korzon – Zakład Fizjoterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
Dr med. Jadwiga Pyszkowska – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

Dr Wiesława Pokropska – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej

Dr Zbigniew Kaczmarek – Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, Włocławek

Dr farm. Jarosław Woroń – Klinika Medycyny Paliatywnej i Leczenia Bólu, Katedra Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Maria Forycka – Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego, Katedra Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Mgr Monika Koszela – Dział Badań Naukowych, Dom Sue Ryder w Bydgoszczy

Mgr Jolanta Miszczak – Dział Edukacji, Dom Sue Ryder w Bydgoszczy

Mgr Aleksandra Lewandowska – Dział Badań Naukowych, Dom Sue Ryder w BydgoszczyKomitet Doradczy Zagraniczny

Prof. dr Sam H. Ahmedzai – Academic Unit of Supportive Care, Sheffield University, Wielka Brytania

Prof. dr Gerd Mikus – Clinical Pharmacology Department, Heidelberg University, Niemcy

Prof. dr David Oliver – Palliative Medicine Department, Kent University, Canterbury, Wielka Brytania


Partnerzy

abedikbajecznybelleeffekthannairenajuraparkmercedesmultikinoolimpicPENTEL CMYK logo bezRporzychpwpwslicansoftlysolbetsopursowatobolskitrempaa